Документи, необхідні для роботи в поліції

У якій формі писати заяву від батьків кандидата про те що вони не проти вступу на службу в поліцію?
Документи, необхідні для роботи в поліції

На жаль, в мережі Інтернет мені не вдалося знайти потрібну вам форму. Але, думаю, з цим питанням ви могли б звернутися безпосередньо в будь-яке відділення поліції, де вам повинні допомогти.

Я можу вам лише надати перелік документів, що подаються громадянином для надходження на службу в поліцію:

1. Для вступу на службу в органи внутрішніх справ громадянин особисто подає до федеральний орган виконавчої влади в сфері внутрішніх справ, його територіальний орган, підрозділ:

1) заяву з проханням про прийняття на службу в органи внутрішніх справ (на навчання в освітня установа вищої професійної освіти федерального органу виконавчої влади в сфері внутрішніх справ) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади в сфері внутрішніх справ (далі - заява);

2) паспорт громадянина Російської Федерації;

3) власноруч заповнену і підписану анкету за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
4) власноручно написану автобіографію;

5) документ державного зразка про освіту;

6) документи військового обліку - для військовозобов`язаних і громадян, які підлягають призову на військову службу;

7) трудову книжку, за винятком випадків, якщо службова (трудова) діяльність здійснюється вперше, або якщо трудова книжка втрачена, або копію трудової книжки, якщо громадянин на момент вивчення його документів працює за трудовим договором;

8) повідомлення або свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;

9) відомості про свої доходи, про майно і зобов`язання майнового характеру, а також про доходи, про майно і зобов`язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей за формою, встановленою законодавством Російської Федерації;

10) згоду, виражене в письмовій формі, на проведення заходів, пов`язаних з оформленням допуску до відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю, і перевіркою достовірності повідомлених громадянином відомостей;

11) згоду, виражене в письмовій формі, на обробку персональних даних громадянина з метою вивчення можливості прийому його на службу в органи внутрішніх справ.

2. Інші документи, крім зазначених у частині 1 цієї статті, подаються в випадках, встановлених законодавством Російської Федерації.

3. Документи, зазначені в пунктах 2, 5 - 8 частини 1 цієї статті, після завірення їх копій уповноваженою посадовою особою повертаються громадянину в день їх подання.

4. Порядок прийому документів для вступу на службу в органи внутрішніх справ і перелік посадових осіб, які мають право приймати зазначені документи, затверджуються центральним органом виконавчої влади в сфері внутрішніх справ.

Джерела: https://ovd-onega.ru/index.php/2010-10-24-16-32-48/425-2012-01-09-13-41-52
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Документи, необхідні для роботи в поліції